Breaking News ‘Godina Harargee Bahaa Cinaaksaanitti Warraaqsii Guddaan Uummata Oromoo fi Qeerroo Dargaggoota Oromoon Bifa Adda Ta’een itti Fufe. Lafti Oromiyaa  Muramee Somaalotaaf Kenname,’ Lafti Keenya Lafee Keeny Lafa Keenya Muranii Kennuun Lafee Keenya Muranii Kennuu Waliin Tokkuma. 

Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo)


#Breaking_News ‘Lafti Keenya Lafee Keeny Lafa Keenya Muranii Kennuun Lafee Keenya Muranii Kennuu Waliin Tokkuma.
Hagayya 4/2017 Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksaanitti Lafti Oromiyaa qabeenyaan Uummata Oromoo Harargee Bahaa Muramee Somaalotaaf kannamuu waliin Walqabatee Uummatni Oromoofi Qeerroon dargaggootni Oromoo Warraaqsa Falmanna Mirga abbaa biyyummaa dhoosuun dura dhaabbatan. Ergamtuun Mootummaa Wayyaane OPDOn Yeroo darbee erga uummaatni Oromoo Harargee Bahaa Waraana maqaa liyuuhayilii Somaliiyaa kan mootummaa wayyaanee hidhachiise lola uummatarratti bansiise lubbuun ilmaan Oromoo nagaan hedduun erga galaafatamee booda, Ergamaan Mootummaa Wayyaanee Lammaa Magarsaa maqaa jaarsummaafi araara jedhuun uummaata Oromoo mirgaafi daangaa isaaf falmachaa jiru gidduu seenuun, nama uummataaf dhimme fakkaachuun lafa uummata Oromoo heektara guddaa OPDOfi wayyaaneen murtee Somaalotaaf kan kennite ta’uu waliin walqabatee har’a uummatni Oromoo Cinaaksaan Lafti keenya lafee Keenya, Lafeen keenya muramee hin kennamu jechuun mormii jabaa gaggeessa jiru.
Uummatni Oromoo keessaafi alaan uummata Keenya Qe’ee isaa irratti falmachaa jiruuf haa dir annu jechuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaamsa…

View original post 4 more words

Advertisements

About Weraba times

I am journalist Journalisten
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s