Monthly Archives: November 2014

ምርጫ 2007 እና የ‹‹ተመራጩ›› አምባገነን ጉዞ

Originally posted on freedomethiopian:
ጌታቸው ሺፈራው በየዘመኑ የመንግስት ስርዓቶች ይቀያየራሉ፡፡ የህዝብ አመለካከት አድማስና የሚፈልገው ስርዓትም እንዲሁ፡፡ ይህን ሁሉ በሚገባው መንገድ ለመምራት ደግሞ ገዥዎች ለወቅቱ  ሁኔታ የሚያወጣቸውን የአገዛዝ ስርዓት ይዘረጋሉ፡፡ በተለይ ከህዝብም ሆነ ከሌላ አካላት ስልጣንና ህይወታቸውንም እያጡ የሚገኙት አምባገነኖች ስልጣናቸውን…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ምርጫ 2007 እና የ‹‹ተመራጩ›› አምባገነን ጉዞ

Originally posted on freedomethiopian:
ጌታቸው ሺፈራው በየዘመኑ የመንግስት ስርዓቶች ይቀያየራሉ፡፡ የህዝብ አመለካከት አድማስና የሚፈልገው ስርዓትም እንዲሁ፡፡ ይህን ሁሉ በሚገባው መንገድ ለመምራት ደግሞ ገዥዎች ለወቅቱ  ሁኔታ የሚያወጣቸውን የአገዛዝ ስርዓት ይዘረጋሉ፡፡ በተለይ ከህዝብም ሆነ ከሌላ አካላት ስልጣንና ህይወታቸውንም እያጡ የሚገኙት አምባገነኖች ስልጣናቸውን…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ከጥቂት ጊዜያት በፊት BecauseIamOromo በሚል ርእስ አለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኦሮሞ ወጣቶች አራማጆች እና ፓለቲከኞች ላይ የሚደርሰውን ሰፊ የመብት ጥሰት በዝርዝር የሚያሳይ ሪፓርት ማውጣቱ ይታወሳል፡፡ ይህ ሪፓርት በተደጋጋሚ የምንሰማቸው የነበሩትን የኦሮሞ ወጣቶች ላይ የሚደርሱ የመብት ጥሰቶቸን በአስደንጋጭ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ሰመጉ በቅርቡ በጋምቤላ ተከስቶ በነበረው ግጭት የሞቱ ሰዎችን ስም ዝርዝር ይፋ አደረገ

Originally posted on Freedom4Ethiopian:
የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች የአሁኑ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉ ባወጣው 132ኛ ልዩ መግለጫ በክልሉ በመንገሽና ጎደሬ ወረዳዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተገደሉ የ60 ሰዎች ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። በሪፖርቱ እንደቀረበው 27 የአማራ፣ 27 የመዠንገር፣ 2 የከፋና…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

የአረብ አብዮት ተፈጸመ ብለው ወደ አልጋቸው የሄዱት አምባገነኖች ፣ ገና ሸለብ ሲያደርጋቸው የጥቁር አብዮት ዜና ቀሰቀሳቸው። ዘንድሮም እንቅልፍ የለም። “ምክረው ምከረው እምቢ ካለ በድንጋይ አባረው ” ቡርኪና ፋሶ ” ምከረው ምከረው እምቢ ካለ ለፈጣሪ ስጠው ” ኢትዮጲያ

Posted in Uncategorized | Leave a comment