የሙስሊሙ አንድነት እርፍት
የሚነሳቸው ትንሽ ክፍተት ሲያገኙ
አጋጣሚውን በመጠቀም ሙስሊሙ
ላይ ወዥንብር ለመፍጠር የሚጥሩ
ለዲናቸው ሳይሆን ለሆዳቸው ያደርሩ
ቅጥረኞችን ማወቅ ይፍልጋሉ???
አንገዲያውስ ከታች የተዘረዘሩትን
ሰሞች እና ሊንኮች በደንብ ይመልከቱ
ለሌሎችም ሼር በማድረግ በእነዚ
ግለሰቦች ስም ፖስት የሚደረጉ
ዜናዎች እንዲሁም ሌሎች ፅሁፎች
ከእውነት የራቁ መሆናቸውን
ያስገንዝቡ
1- amira oumer
https://
http://www.facebook.com /
amira.oumer
2- habib galbi
https://
http://www.facebook.com /
habib.galbi.5
3-yousuof ameen
https://
http://www.facebook.com /
profile.php?id=1
00003093878 805
4- africa muslims
https://
http://www.facebook.com /
eskandera2?fref= ts
5- mehdi hamidissa
https://
http://www.facebook.com /
mahdi.hamidissa
6- hasrolla rayudin
https://
http://www.facebook.com /
abduselam.awel.7
7-meryem bntel halal
https://
http://www.facebook.com /
meryem.bintelhal al.1
8- mohammed mohamed
https://
http://www.facebook.com /
mohammed.mohamed .106
9- umer al faruq
https://
http://www.facebook.com /
rabia.mustfa
10- ቆራጡ የኢስላም ልጅ
https://
http://www.facebook.com /
bint.mesud?hc_lo
cation=timeline
11- akrem ezedin
https://
http://www.facebook.com /
akrem.ezedin.5
12- አዛን አህባሽ
https://
http://www.facebook.com /
umria.haji
13- hizaki hesru
https://
http://www.facebook.com /
hizaki.nesru
14- ahbash peace
https://
http://www.facebook.com /
ahbash.peace
15- nejashi al habashiyy
https://
http://www.facebook.com /
nejashi.habashiy y
16- ከድር ጋሹ
https://
http://www.facebook.com /
pages/ከድር-ጋሹ/
137945256382601
17- ked peace full
https://
http://www.facebook.com /
semiramuhammed.a
hmed?hc_locatio
n=timeline
18- abdulkadir hajibushra
https://
http://www.facebook.com /
hajibushra
19- temam ahmed
https://
http://www.facebook.com /
temam.ahmed.3
20- abdellah islam leader
https://
http://www.facebook.com /
abdellah.ezedin
21- neim seid
https://
http://www.facebook.com /
neim.seid.35
22- anwar yimam
https://
http://www.facebook.com /
anwar.yimam.921
እነዚ ከላይ የተዘረዘሩት ጥቂቶቹ
ሲሆኑ በሌላ ጊዜ የሌሎቹንም ስም
እና ሊንክ በተመሳሳይ መልኩ ፖስት
አደርገዋለው
አብዛኛው አካውንት አንድ ግለሰብ
የሚያንቀሳቀሰው እንደሆነም
ልትገነዘቡ ይገባል ለነዚ ሰዎች
ኮመንት ከመስጠት በመቆጠብ
የማያቃቸው ሰው አንዳይወዛገብ
ይረዳው ዘንድ የነዚን ተላላኪ
ቅጥረኞች እኩይ ተግባር እናጋልጥ
ሰራቸውን እናክሽፍ
ድል ለሙስሊሞች!!!
ድል በአምባገነን መንግስት
ነጻነታቸውን ለተነፈጉ የኢትዮጲያ
ልጆች!!!
ድምጻችን ይሰማ !!!
አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ
አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር
አላሁ አክበር!!!

Advertisements

About Weraba times

I am journalist Journalisten
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s