ተሀጁድ ሊቀር ነው ? ወላሂ አሁን ዝሁር ላይ በኢማሙ በኩል የተላለፈው መልእክት በትክክል መሞታችንን ያመለክታለወ ኮካ መስጂድ ነው ኢማሙ ተገደው እንደሆነ ያስታውቃል ሳቅ እያሉ ነው የሚያወሩት እናም… Read more

ረመዳንን አስመልክቶ ሌሎች ዑመቶች ያልተሰጡ ለዚህ ዑመት ብቻ የተሰጡ አምስት ልዩ ነገሮች ወንድሞቼ! እህቶቸ! የተከበረው ወር፣ ታላቁ ወርመጣላችሁ!! በውስጡ አጅር የሚደራረብበት፣ የአላህስጦታ የሚበረከትበት፣ መልካምን ፈላጊ ሁሉ የበጐነገራት… Read more

ራስን ማሳደግ እነሆ ረመዳን ደረሰ … ለለውጥ እንዘጋጅ ( 4 Votes ) ስለ ለውጥ እስኪሰለች ድረስ ብዙ እናወራለን፡፡ ብዙዎቻችንም ስለ ለውጥ በተዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ በተሳተፍንና ዳዕዋዎችንም በሰማን… Read more

የሙስሊሙ አንድነት እርፍት የሚነሳቸው ትንሽ ክፍተት ሲያገኙ አጋጣሚውን በመጠቀም ሙስሊሙ ላይ ወዥንብር ለመፍጠር የሚጥሩ ለዲናቸው ሳይሆን ለሆዳቸው ያደርሩ ቅጥረኞችን ማወቅ ይፍልጋሉ??? አንገዲያውስ ከታች የተዘረዘሩትን ሰሞች እና ሊንኮች… Read more

የረመዳን ወር አቀባበል ( 21 Votes ) ታላቁ እንግዳችን! የተከበረውን የረመዳን ወር ለመቀበል ሁሉም በየፊናው ተፍተፍ እያለ ይገኛል። ከፊሉ ቤቱን በማሰናዳት፣ ሌላው የምግብ አይነቶችን በመሸመት፣ እኩሉም የወሩን… Read more